Allente Norway, en del av Allente Group AB, organisasjonsnummer: 559225-9666
Vi tar kontakt 1 gang på telefon for å komme med tilbud om TV-kanaler.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til direkte markedsføring, ved å kontakte ruth.justi.haugsvaer@mmgnorge.no
Du kan lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger og om dine rettigheter i vår personvernerklæring: https://www.allente.no/om-oss/personvern/allente/