Vilkår for konkurransen

Ved å delta i konkurransen godtar du følgende konkurranseregler og vilkår:

Hvem kan delta 
Konkurransen er åpen for alle, med unntak av bedrifter, mindre næringsvirksomheter, foreninger, lag, klubber, ansatte hos Fortum Markets AS (heretter Fortum) og samarbeidspartnere av Fortum og deres respektive. Du må være 18 år eller eldre for å delta i konkurransen. Deltakeren må være bosatt og ha fast adresse i Norge. 

Konkurranseregler

Det tillates kun én registrering per deltaker. Dersom de samme kontaktopplysningene blir registrert flere ganger, er det den første registreringen som vil være gjeldende.

Konkurransens varighet 
Konkurransen varer til 6. desember 2021. Fortum forbeholder seg retten til å utvide konkurransens varighet dersom dette anses som nødvendig.

Trekning av vinner 
Vinneren av premien vil bli trukket og publisert 13. desember 2021.
Vinneren trekkes tilfeldig og må på forespørsel fra Fortum oppgi fullstendig navn, adresse og kontaktopplysninger for å få utlevert premier. Deltakere og vinner informeres om konkurransen via e-post. Vinner annonseres på Facebook-siden Fortum Norge.

Dette vinner du

  • En Merida, eSpresso 200 elsykkel, levert av Arturs sykkelservice til en verdi av 27.999 kr.

Personopplysninger:

Deltaker som vinner blir invitert til å stille opp i reklamesammenheng for Fortum. Dette vil avtales med den enkelte på vinners premisser.  Fortum håndterer personopplysninger i henhold til Personopplysningsloven. Du finner mer informasjon om bruk av cookies og vår personvernerklæring her

Opplysninger samlet inn fra konkurransen brukes kun i forbindelse med konkurransen og eventuelt til å kontakte deg dersom du som en del av deltakelsen har samtykket til dette. Opplysningene lagres så lenge det er formålstjenlig for gjennomføring av konkurransen inkludert oppfølging av respondenter som har samtykket til dette, som en del av deltakelsen. 

Fortums ansvar 
Fortum står ikke ansvarlig for deltakerens eller andres bruk av tjenesten og informasjon som deltakeren eller andre registrerer, mottar, lagrer, sender ut, eller gjør tilgjengelig på annen måte enn det som er tillatt i henhold til norsk lov. Fortum fraskriver seg ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelse av data og/eller avbrudd i informasjonsflyt, forårsaket av brukerens eller tredje parts handling eller som følge av brudd.

Dersom du har spørsmål om konkurransen, kan disse sendes til oss på epost.