Allmänna tävlingsvillkor

Genom att delta i tävlingen accepterar du följande tävlingsregler och villkor:

Vem kan delta
Tävlingen är öppen för alla, med undantag för företag, handelsbolag, enskilda firmor, föreningar, lag, klubbar, anställda i Göta Energi och samarbetspartners till Göta Energi och deras respektive. Du måste vara 18 år eller äldre för att delta i tävlingen. Deltagaren måste vara bosatt och ha fast adress i Sverige.

Tävlingsregler

Endast en registrering per deltagare är tillåtet. Om samma registreringsuppgifter registreras flera gången, är det den första registreringen som är giltig.

Tävlingens längd
Tävlingen pågår fram till den 6:e december 2021. Göta Energi förbehåller sig rätten att förlänga tävlingens längd om detta anses vara nödvändigt.

Dragning av vinnare
Vinnaren av priset dras och kontaktas den 13:e december 2021. Vinnaren dras slumpmässigt av alla deltagare och måste på begäran av Göta Energi uppge sitt fullständiga namn, adress och kontaktinformation för att kunna ta emot priset. Deltagare och vinnare informeras om tävlingen via e-mail.Göta Energi kommer att kontakta vinnaren den 13:e december 2021.

Detta vinner du

  • En Ninebot KickScooter, levererad av NetOnNet till ett värde av 8 899 SEK.

Personuppgifter:

Den vinnande deltagaren kommer att bjudas in till att ställa upp i reklamsammanhang för Göta Energi. Detta kommer att avtalas med den individen på vinnarens villkor. Göta Energi hanterar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Du hittar mer information om användningen av cookies och vår integritetspolicy här

Information som samlas in från tävlingen används endast i samband med tävlingen och eventuellt till att kontakta dig då du i samband med din deltagelse godkänt detta. Informationen lagras så länge det är lämpligt för att genomföra tävlingen, inklusive uppföljning av respondenter som har samtyckt till detta, som en del av deltagandet.

Göta Energis ansvar
Göta Energi ansvarar inte för deltagarens eller andras användning av tjänsten och information som deltagaren eller andra registrerar, tar emot, lagrar, skickar ut eller gör tillgänligt på annat sätt än vad som är tillåtet enligt svensk lag. Göta Energi frånsäger sig ansvaret för obehörig åtkomst till, förlust och / eller förstöring av data och / eller avbrott i informationsflödet, orsakat av användarens eller tredje parts handling eller till följd av intrång.

Om du har frågor om tävlingen, så kan du kontakta oss via vår hemsida.