Jeg bekrefter at jeg er over 18 år gammel og jeg er enig med att Allente AS kan kontakte meg per telefon, selv om jeg har reservert mot markedsføring via telefon.
Allente AS Action Center

Postboks 150 Oppsal, 0619 Oslo
Les om Personvern fra Allente her
Kontakt via: e-post & Telefon (Kontakt via telefon gjelder bare når du aktivt godkjenner dette ved å klikke i en avkrysningsrute for Allente i forbindelse med innsending av informasjon i konkurransen. )

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til direkte markedsføring, ved å kontakte gdpr@maskineriet.no.